Блог за изкуство и култура

Не/формалност на естетическото удоволствие в изкуството

Темата за „Златното сечение“ в изкуството е тема, колкото стара, толкова и нова. Това е тема, която е вълнувала, вълнува и ще продължава да вълнува всички, които имат отношение към природните закони, творчеството, естетиката и закономерностите, според които приемаме видното (картини, скулптури и др.) за красиво, естествено и докосващо мислите, душата и сетивата ни.

Виж повече