Проекти, разработени от творческа къща EmiliaArt

Проект „За още една детска усмивка“

Проектът „За още една детска усмивка“ е социален продукт на Творческа къща „EmiliaArt“. Той има за цел периодично да организира, популяризира и провежда благотворителни изложби и други инициативи, чрез които да се събират средства за оказване на помощ на млади хора, нуждаещи се от терапевтично лечение и рехабилитация. Социалният проект „За още една детска усмивка“ е съсредоточен най-вече към подпомагане на деца, живущи не само в град Бургас, но и в различни градове на страната. Това е основната…

Проект "Когато жените творят градовете оживяват"

Творческа къща "EmiliaArt" инициира проекта "Когато жените творят, градовете оживяват", с цел да популяризира творческото начало в живота на съвременната българка. Проектът предвижда обединяване на творческата енергия на различни жени - автори на произведения на изкуството, както и представяне на различни техники, похвати, стилове, начини на изработка и презентиране на собственото авторово отношение към красотата в живота, към всяко житейско вдъхновение, към личния стил и нетрадиционализъм. Проектът…