Блог Категория

Естетическа чувствителност

Връзката личност - образи

Естетическата чувствителност в изкуството можем да разглеждаме и чрез трудностите с блокираната интимност, утвърждаване на представата за себе си и/или контрол върху конфликтите, които бушуват вътре или около нас. Зная, че така казано, звучи много сложно, дори елитарно (за някои), но това са теми, които независимо дали искаме или не, присъстват в изкуството.

Виж повече

Не/формалност на естетическото удоволствие в изкуството

Темата за „Златното сечение“ в изкуството е тема, колкото стара, толкова и нова. Това е тема, която е вълнувала, вълнува и ще продължава да вълнува всички, които имат отношение към природните закони, творчеството, естетиката и закономерностите, според които приемаме видното (картини, скулптури и др.) за красиво, естествено и докосващо мислите, душата и сетивата ни.

Виж повече